HỖ TRỢ

Thời hạn nộp tờ khai thuế năm 2017

Ngày cập nhật 13/04/2017 lúc 10:09


1. Thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài

a. Doanh nghiệp mới thành lập

  • Doanh nghiệp đã có hoạt động sản xuất kinh doanh: thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng.
  • Doanh nghiệp chưa có hoạt động sản xuất kinh doanh: Thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài chậm nhất là trong vòng 30 ngày, kể từ ngày nhận giấy đăng ký kinh doanh.

b. Doanh nghiệp đang hoạt động

  • Nếu không có thay đổi Vốn điều lệ hoặc tăng/giảm chi nhánh, không phải nộp tờ khai thuế môn bài, chỉ phải nộp tiền thuế chậm nhất ngày 31/1/2017.
  • Nếu trong năm có thay đổi vốn điều lệ hoặc thay đổi số lượng chi nhánh làm tăng/giảm số tiền thuế môn bài thì phải nộp tờ khai thuế môn bài chậm nhất ngày 31/12 năm thay đổi và nộp tiền thuế môn bài chậm nhất ngày 31/1.

2. Thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN, Báo cáo sử dụng hóa đơn

a. Theo tháng

  • Chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo

b. Theo quý

  • Chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu tiên quý tiếp theo

c. Tờ khai quyết toán năm

  • Chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm tài chính.
  • Trường hợp DN chia tách, hợp nhất, sát nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động: Chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày có quyết định.

3. Lịch nộp các loại tờ khai thuế năm 2017

Tháng

Thời hạn nộp

DN kê khai thuế GTGT
theo Quý

DN kê khai thuế GTGT theo Tháng

1

20/1/2017

 

Tờ khai Thuế GTGT Tháng 12/2016

Tờ khai Thuế TNCN Tháng 12/2016 (nếu có)

 
30/1/2017
 
 
 
 

 

Tờ khai Thuế GTGT Quý 4/2016

Tờ khai Thuế TNCN Quý 4/2016 (nếu có)

Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý 4/2016 (nếu có)

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý 4/2016

Nộp tiền thuế môn bài năm 2017

Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý 4/2016 (nếu có)

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý 4/2016

Nộp tiền thuế môn bài năm 2017

2

20/2/2017

 

Tờ khai Thuế GTGT Tháng 1/2017

Tờ khai Thuế TNCN Tháng 1/2017 (nếu có)

3

20/3/2017

 

Tờ khai Thuế GTGT Tháng 2/2017

Tờ khai Thuế TNCN Tháng 2/2017 (nếu có)

 
 
31/3/2017
 

 

Quyết toán Thuế TNDN năm 2016

Quyết toán Thuế TNCN năm 2016

Báo Cáo Tài Chính năm 2016

Quyết toán Thuế TNDN năm 2016

Quyết toán Thuế TNCN năm 2016

Báo Cáo Tài Chính năm 2016
 

4

20/4/2017

 

Tờ khai Thuế GTGT T3/2017

Tờ khai Thuế TNCN T3/2017 (nếu có)

03/5/2017
(do 30/4/2017 là chủ nhật)

 

Tờ khai Thuế GTGT Quý 1/2017

Tờ khai Thuế TNCN Quý 1/2017 (nếu có)

Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý 1/2017 (nếu có)

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý 1/2017

Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý 1/2017 (nếu có)

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý 1/2017

5

22/5/2017 (do 20/5/2017 là thứ 7)

 

Tờ khai Thuế GTGT Tháng 4/2017

Tờ khai Thuế TNCN T4/2017 (nếu có)

6

20/6/2017

 

Tờ khai Thuế GTGT T5/2017

Tờ khai Thuế TNCN T5/2017 (nếu có)

7

20/7/2017

 

Tờ khai Thuế GTGT T6/2017

Tờ khai Thuế TNCN T6/2017 (nếu có)

31/8/2017
(do 30/7/2017 là chủ nhật)

Tờ khai Thuế GTGT Quý 2/2017

Tờ khai Thuế TNCN Quý 2/2017 (nếu có)

Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý 2/2017

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý 2/2017

Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý 2/2017

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý 2/2017

8

21/8/2017

(do 20/8/2017 là CN)

 

Tờ khai Thuế GTGT T7/2017 (nếu có)

Tờ khai Thuế TNCN T7/2017 (nếu có)

9

20/9/2017

 

Tờ khai Thuế GTGT T8/2017 (nếu có)

Tờ khai Thuế TNCN T8/2017 (nếu có)

10

 

20/10/2017

 

Tờ khai Thuế GTGT T9/2017.
Tờ khai Thuế TNCN T9/2017 (nếu có)

 
30/10/2017
 

 

Tờ khai Thuế GTGT Quý 3/2017

Tờ khai Thuế TNCN Quý 3/2017 (nếu có)

Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý 3/2017

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý 3/2017

Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý 3/2017

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý 3/2017

11

20/11/2017

 

Tờ khai Thuế GTGT T10/2017

Tờ khai Thuế TNCN T10/2017 (nếu có)

12

20/12/2017

 

Tờ khai Thuế GTGT T11/2017

Tờ khai Thuế TNCN T11/2017 (nếu có)


Nguồn sưu tầmCác tin khác

Cách hạch toán thuế thu nhập cá nhân – TK 3335

Tổng cục thuế thông báo nâng cấp ứng dụng khai thuế qua mạng

Một số câu hỏi thường gặp khi kê khai thuế GTGT

Chi phí quảng cáo trên mạng có được khấu trừ thuế TNDN?

Chính sách thuế TNCN đối với lao động thời vụ

Chi phí tiền lương hợp lý thì phải gồm những giấy tờ gì?

Công việc kế toán phải làm hằng ngày là gì ?

Hạch toán chi phí thưởng lễ tết trong kế toán

AVTax - Phần mềm kế toán thuế miễn phí không giới hạn thời gian

Chế độ thai sản mới nhất cho phụ nữ sinh con năm 2017