HỖ TRỢ

Bán hàng trên Facebook chính thức phải nộp thuế

Ngày cập nhật 14/07/2017 lúc 11:00


Theo đó, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ dưới hình thức thương mại điện tử (bán hàng hóa, dịch vụ qua mạng Internet, mạng xã hội, Facebook và các hình thức thương mại điện tử khác) có doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ từ tất cả hình thức kinh doanh (bao gồm cả hình thức kinh doanh qua mạng) trên 100 triệu đồng/năm có nghĩa vụ đăng ký, khai nộp thuế.

Các loại thuế, lệ phí phải nộp bao gồm: Lệ phí môn bài (300.000 đồng đến 1 triệu đồng/năm); thuế giá trị gia tăng; thuế thu nhập cá nhân; thuế tiêu thụ đặc biệt; thuế bảo vệ môi trường…
 

Mức thuế giá trị gia tăng mà người kinh doanh phải nộp ở mức 1%, 2%, 3% và 5% trên giá bán, tùy loại hàng hóa, dịch vụ. Số thuế thu nhập cá nhân phải nộp ở mức 0,5% đến 2%, tùy nhóm hàng hóa, dịch vụ. Ví dụ, người kinh doanh bán buôn, bán lẻ hàng hóa nộp tổng hai loại thuế trên là 1,5%; vận tải, dịch vụ như dịch vụ ăn uống, sản xuất chế biến hàng hóa… nộp 4,5%; hoạt động kinh doanh khác 3%...

Người kinh doanh đến Chi cục Thuế nơi cư trú hoặc tạm trú để đăng ký, khai nộp thuế.

Nguồn sưu tầm

 
Các tin khác

Bán hàng trên facebook phải nộp bao nhiêu loại thuế?

Hướng dẫn đưa chi phí hoa hồng môi giới vào chi phí hợp lý

Chính sách kế toán công ty cổ phần

Từ ngày 12/07/2017 - Thông tư mới rút ngắn thời gian về thủ tục hóa đơn

Thông báo về việc Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.4.3

Quy định về tỷ lệ đóng BHXH-YT-TN năm 2017

Chính sách kế toán, kiểm toán có hiệu lực từ tháng 05/2017

Doanh nghiệp được ký hợp đồng thời vụ tối đa là bao nhiêu lần?

Những điểm mới trong Luật kế toán số 88/2015/QH13 có hiệu lực từ 01-01-2017

Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 3.4.2