HỖ TRỢ

Cách xử lý khi kiểm kê phát hiện thưa, thiếu hàng hóa, NVL, CCDD, thành phẩm

Ngày cập nhật 30/09/2016 lúc 16:20


Khi kiểm kê phát hiện thừa, thiếu hàng hóa, công cụ dụng cụ, nguyên vật liệu, thành phẩm thì xử lý thế nào?

1. Cách hạch toán khi kiểm kê phát hiện thừa:

 
a. Căn cứ vào biên bản kiểm kê:
         + Nếu đã xác định được nguyên nhân thì căn cứ vào nguyên nhân thừa để ghi sổ.
        + Nếu chưa xác định được nguyên nhân thì phải chờ xử lý, căn cứ vào giá trị Hàng hóa, NVL, CCDC, Thành phẩm thừa:

Nợ TK 152, 153, 155, 156:
       Có TK 338 - Phải trả, phải nộp khác (3381 - Tài sản thừa chờ giải quyết).
 
b. Khi có quyết định xử lý hàng thừa (ghi tăng thu nhập khác hoặc ghi giảm giá vốn):

Nợ TK 338(1):
      Có TK 711, 632:
      Có các TK liên quan.
 

2. Cách hạch toán khi kiểm kê phát hiện thiếu:


a. Căn cứ vào biên bản kiểm kê hàng:
Nợ TK 138(1): Giá trị hàng thiếu
           Có TK 152, 153, 155, 156:
 
b. Khi có quyết định xử lý hàng thiếu (không xác định được nguyên nhân), căn cứ vào quyết định:

Nợ TK 642 - Chi phí quản lý (Nếu hàng thiếu trong định mức)
Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán (Nếu vượt ngoài định mức), (Phần giá trị hao hụt, mất mát còn lại sau khi trừ số thu bồi thường)
Nợ TK 111, 112 - Tiền mặt (Người phạm lỗi nộp tiền bồi thường)
Nợ TK 138 - Phải thu khác (1388) (Phải thu tiền bồi thường của người phạm lỗi)
Nợ TK 334 - Phải trả người lao động (Nếu trừ vào tiền lương của người phạm lỗi)
        Có TK 138 - Phải thu khác (1381 - Tài sản thiếu chờ xử lý).

Nguồn sưu tầm
Các tin khác

Huớng dẫn cách hạch toán hóa đơn về trước hàng về sau

Cách xử lý hàng tồn kho bị âm trên sổ sách

Quy Định Về Làm Tròn Số Trên Hóa Đơn GTGT

Khai thuế cho hóa đơn mua hàng trả góp

Hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Những điểm mới Thông tư 133/2016/TT-BTC thay thế Quyết định 48/2006/QĐ-BTC chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

Chia Sẻ Bí Quyết Giúp Kế Toán Thực Hành Tốt Công Việc

Hướng dẫn hạch toán các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến tiền mặt theo quy định mới nhất

Những Điểm Cần Lưu Ý Về Chi Phí Nghỉ Mát Mới Nhất 2016

Chi phí thưởng lễ tết có được tính vào chi phí được trừ?