HỖ TRỢ

Chính sách thuế TNCN đối với lao động thời vụ

Ngày cập nhật 09/02/2017 lúc 09:21


*Căn cứ:

– Tại Điểm i, Khoản 1, Điều 25, Thông tư số 111/2013/TT–BTC ngày 15/6/2015

– Tại  Điểm c, d, Khoản 2, Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT–BTC ngày 15/6/2015

– Tại Khoản 1, Điều 16, Thông tư số 156/2013/TT–BTC ngày 06/11/2013

 Theo đó:

–          Cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động  hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân

–          Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên ước tính tổng mức  thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết theo mẫu 02/CK–TNCN ban hành kèm theo thông tư số 92/2015/TT–BTC tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

–          Căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập, tổ chức trả thu nhập không khấu trừ thuế. Kết thúc năm tính thuế, tổ chức trả thu nhập vẫn phải tổng hợp danh sách và thu nhập của những cá nhân chưa đến mức khấu trừ thuế  và nộp cho cơ quan thuế. Cá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình, trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của Luật quản lý thuế.

–          Cá nhân làm cam kết theo hướng dẫn tại Điểm này phải đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời Điểm cam kết”.

Nguồn sưu tầm
Công văn Số: 1894/TCT–TNCN ngày 05 tháng 05 năm 2016
Các tin khác

Chi phí tiền lương hợp lý thì phải gồm những giấy tờ gì?

Công việc kế toán phải làm hằng ngày là gì ?

Hạch toán chi phí thưởng lễ tết trong kế toán

AVTax - Phần mềm kế toán thuế miễn phí không giới hạn thời gian

Chế độ thai sản mới nhất cho phụ nữ sinh con năm 2017

Những việc kế toán cần làm trong Quý 1 năm 2017

Tiền lương năm 2017 và những điều cần chú ý

So sánh giữa thông tư 133/2016/TT-BTC và quyết định 48/2016/QĐ-BTC

AVTax đã cập nhật thông tư 133/2016/TT-BTC

Thông tư 133/2016/TT-BTC Chế độ kế toán Doanh nghiệp vừa và nhỏ