HỖ TRỢ

Huớng dẫn cách hạch toán hóa đơn về trước hàng về sau

Ngày cập nhật 15/12/2016 lúc 16:55


Mô tả nghiệp vụ:
- Trường hợp cuối kỳ kế toán, công ty đã nhận được hóa đơn của nhà cung cấp nhưng hàng chưa về nhập kho, khi đó căn cứ vào hóa chứng từ kế toán sẽ ghi nhận hàng mua đang đi đường. Sang tháng sau, khi hàng về nhập kho, kế toán làm thủ tục nhập kho và ghi sổ kế toán. 
 

1. Căn cứ vào hóa đơn các bạn hạch toán như sau:
 
a. DN kê khai theo phương pháp khấu trừ:
Nợ TK 151 :   Hàng mua đang đi đường  (Giá chưa có thuế GTGT)
Nợ TK 133 : Thuế GTGT được khấu trừ.
     Có TK 111, 112, 331... (Tổng giá thanh toán)
 
b. DN kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp:
Nợ TK 151 :  (Tổng giá thanh toán)
     Có TK 111, 112, 331,. . .
 
 
2. Khi hàng về nhập kho, căn cứ hoá đơn và phiếu nhập kho:
 
Nợ TK 152, 153, 156 :
       Có TK 151 - Hàng mua đang đi đường. 
Ví Dụ: Ngày 28/05/2014, Công ty kế toán Thiên Ưng đã mua hàng của công ty TNHH Phú Vinh đã có hóa đơn về nhưng chưa thanh toán.
- Nhưng đến ngày 31/05/2014 vẫn chưa nhận được hàng. Chi tiết lô hàng đã mua:
      + Tủ lạnh TOSHIBA 110 lít, số lượng 20, đơn giá 3.000.000đ, thuế GTGT 10%
      + Tủ lạnh TOSHIBA 60 lít, số lượng 20, đơn giá 2.000.000đ, thuế GTGT 10%
- Ngày 01/06/2014, Công ty nhận được hàng.
- Ngày 15/6/2014, Công ty mới chuyển khoản thanh toán tiền hàng cho Công ty TNHH Phú Vinh.
 
Cách hạch toán hóa đơn về trước hàng về sau:
a. Ngày 28/05/2014 dựa vào hóa đơn GTGT đã về:
Nợ TK 151 :   (20 x 3.000.000) + (20 x 2.000.000đ) = 100.000.000
Nợ TK 133 : 10.000.000
     Có TK 331: 110.000.000
 
b. Ngày 01/06/2014 khi hàng về, nhập kho:
Nợ TK 156 : 100.000.000
       Có TK 151 : 100.000.000
 
c. Ngày 15/6/2014 khi thanh toán tiền hàng dựa vào ủy nhiệm chi và giấy báo nợ:
Nợ TK 331: 110.000.000
      Có TK 112 : 110.000.000
 
3. Lưu ý 1 vài trường hợp sau:

a. Trường hợp hàng về sau nhưng không nhập kho mà giao thẳng cho khách hàng theo hợp đồng kinh tế tại phương tiện, tại kho người bán, tại bến cảng, bến bãi, hoặc gửi thẳng cho khách hàng, gửi bán đại lý, ký gửi:
 
Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán; hoặc
Nợ TK 157 - Hàng gửi đi bán
     Có TK 151 - Hàng mua đang đi đường.
 
b. Trường hợp hàng về sau nhưng bị hao hụt, mất mát, căn cứ vào biên bản, kế toán phản ánh giá trị hàng tồn kho bị mất mát, hao hụt:
 
Nợ TK 1381 - Tài sản thiếu chờ xử lý
     Có TK 151 - Hàng mua đang đi đường.

Nguồn sưu tầmCác tin khác

Cách xử lý hàng tồn kho bị âm trên sổ sách

Quy Định Về Làm Tròn Số Trên Hóa Đơn GTGT

Khai thuế cho hóa đơn mua hàng trả góp

Hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Những điểm mới Thông tư 133/2016/TT-BTC thay thế Quyết định 48/2006/QĐ-BTC chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

Chia Sẻ Bí Quyết Giúp Kế Toán Thực Hành Tốt Công Việc

Hướng dẫn hạch toán các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến tiền mặt theo quy định mới nhất

Những Điểm Cần Lưu Ý Về Chi Phí Nghỉ Mát Mới Nhất 2016

Chi phí thưởng lễ tết có được tính vào chi phí được trừ?

Mẹo định khoản nghiệp vụ Kế toán nhanh xử lý tình huống