HỖ TRỢ

AVTax - Phần mềm kế toán thuế miễn phí

Ngày cập nhật 04/01/2017 lúc 11:57
AVTax là phần mềm kế toán với đầy đủ các nghiệp vụ và báo cáo theo quy định của Bộ Tài Chính (TT200, TT133), được áp dụng trong nhiều lĩnh vực Sản xuất, Thương Mại, Dịch vụ, Xây dựng cùng với nhiều tiện ích được phát triển đặc thù giúp nâng cao tối đa năng suất hoàn thiện sổ sách thuế trong thời gian ngắn nhất

Mức lương tối thiểu vùng chính thức tăng từ năm 2017

Ngày cập nhật 18/11/2016 lúc 15:53
Mức lương tối thiểu đối với đối với người lao động làm công việc đòi hỏi người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề (cao đẳng, đại học,….) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng.

Gỡ bỏ quy định về tài khoản ngân hàng phải đăng ký với cơ quan thuế đối với chứng từ thanh toán qua ngân hàng.

Ngày cập nhật 15/12/2016 lúc 16:50
Từ 15/12/2016, Quy định về tài khoản ngân hàng của bên mua và bên bán phải đăng ký với cơ quan thuế đối với chứng từ thanh toán qua ngân hàng sẽ được bãi bỏ.

Không thu hồi thẻ bảo hiểm y tế khi người lao động nghỉ việc

Ngày cập nhật 05/01/2017 lúc 09:24
Theo đó, khi có phát sinh giảm người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), đơn vị phải kịp thời lập danh sách báo giảm gửi cơ quan BHXH ngay trong tháng đó; nếu báo giảm sau ngày cuối cùng của tháng thì phải đóng hết giá trị thẻ BHYT của tháng kế tiếp và thẻ BHYT có giá trị sử dụng đến hết tháng đó.

Lệ phí môn bài mới từ 01/01/2017

Ngày cập nhật 12/10/2016 lúc 16:15
Từ 01/01/2017, lệ phí môn bài sẽ thay cho thuế môn bài trước đây và mức thu lệ phí môn bài...

7 trường hợp được miễn lệ phí môn bài

Ngày cập nhật 15/12/2016 lúc 16:42
Mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, nghị định quy định mức thu đối với tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng là 3 triệu đồng/năm; đối với tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ trở xuống là 2 triệu đồng/năm; đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác là 1 triệu đồng/năm.

Biểu thuế nhập khẩu đặc biệt của Việt Nam để thực hiện hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN (biểu thuế ATIGA)

Ngày cập nhật 04/10/2016 lúc 17:15
Nghị định này quy định thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN giai đoạn 2016 - 2018 và điều kiện được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định này.

Lưu ý về chi trả trợ cấp BHXH (ốm đau, thai sản,…) qua tài khoản cá nhân của người lao động –BHXH TP.HCM

Ngày cập nhật 04/10/2016 lúc 16:53
Đối với các đơn vị đã cung cấp đầy đủ thông tin số tài khoản cá nhân của Người lao động cho cơ quan BHXH và đã được cập nhật vào hệ thống, khi có phát sinh đề nghị giải quyết các chế độ ngắn hạn thì cơ quan BHXH sau khi giải quyết hồ sơ sẽ thực hiện chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản cá nhân cho người lao động.

Nâng cấp ứng dụng HTKK 3.4.0, iHTKK 3.3.0, QTTNCN 3.3.0, iTaxviewer 1.2.0

Ngày cập nhật 30/09/2016 lúc 16:25
Bắt đầu từ ngày 25/09/2016, khi kê khai tờ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các mẫu biểu kê khai tại ứng dụng HTKK 3.4.0, iHTKK 3.3.0, QTTNCN 3.3.0, iTaxViewer 1.2.0 thay cho các phiên bản trước đây

Hướng dẫn chính sách thuế đối với chi nhánh, đơn vị trực thuộc

Ngày cập nhật 30/09/2016 lúc 16:25
Số thuế giá trị gia tăng phải nộp cho địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc được xác định bằng (=) số thuế giá trị gia tăng phải nộp của người nộp thuế tại trụ sở chính nhân (x) với tỷ lệ (%) giữa doanh thu theo giá chưa có thuế giá trị gia tăng của sản phẩm do cơ sở trực thuộc sản xuất ra hoặc sản phẩm cùng loại tại địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc trên tổng doanh thu theo giá chưa có thuế giá trị gia tăng của sản phẩm sản xuất ra của toàn doanh nghiệp.