HỖ TRỢ

Hướng dẫn Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kế toán

Ngày cập nhật 14/09/2016 lúc 11:06
Công việc của kế tóan hằng ngày là phải ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và từ những nghiệp vụ trên sẽ là bước quan trọng để lên chứng từ sổ sách và lập báo cáo thuế, báo cáo tài chính,...

Nguyên tắc định khoản kế toán

Ngày cập nhật 14/09/2016 lúc 11:04
Để giỏi kế toán sau này bạn cần biết kỹ năng quan trọng nhất đó là định khoản kế toán bởi nó rất cần thiết và xuyên suốt quá trình làm kế toán của bất kỳ một nhân viên kế toán nào tại doanh nghiệp.